Komisija skirs 100 mln. EUR sparčiam inovacijų diegimui ir penkias premijas už inovacijas

Liepos 22 d. Europos Komisija pateikė išsamesnės informacijos apie naują, 100 mln. EUR vertės spartaus inovacijų diegimo (SID) bandomosios programos veiksmą ir penkias premijas už inovacijas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, kurios biudžetas siekia 80 mlrd. EUR.

MITA kviečia išradėjus ir dizaino kūrėjus pasinaudoti parama ir apsaugoti intelektinę nuosavybę

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia įmones ir mokslo institucijas teikti paraiškas gauti paramą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškas jau galima teikti iki š. m. spalio 15 d.  

„Inovacijų ekspresas“ kviečia įmonių tinklus ir klasterius bendradarbiauti Baltijos jūros regione

Nuo gegužės 1 d. pagal Baltijos jūros regiono programą „BSR Stars“ finansavimo priemonė „Inovacijų ekspresas“ skelbią antrą kvietimą, siekiantį paskatinti šio regiono įmonių tinklus ir klasterius bendradarbiauti, kuriant inovacijas. „Inovacijų eksprese“ dalyvauja ir finansavimą skirs Lietuva, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija. Lenkija, Vokietija (Branderburgo regionas) bei Latvija kaip asocijuotos partnerės prisidės prie priemonės finansavimo kitais būdais.